antiperundungan

  • Home
  • Memberikan Teladan yang Baik Bagi Generasi Penerus

Memberikan Teladan yang Baik Bagi Generasi Penerus

oleh Hananta Wisnu Hermawan* “Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia ” (QS Ali-Imran:104) Pendidikan…